Stress och ohälsa

Psykisk ohälsa kostar samhället mest

Mitt i Göteborgs livliga takt finner du VILJA må bra™ – din fristad för att stilla sinnet och återta kontrollen över din vardag. Bistå dig på din resa mot ett balanserat och hälsosamt liv, fri från den belastning stressen kan medföra. Stress och ohälsa ökar VILJA må bra hjälper dig att ta kontroll och må bra.

Att ta kontroll över sitt liv är avgörande för att förebygga stress och ohälsa. Här är några tips för att hantera stress och främja välbefinnandet:

  1. Skapa en balanserad livsstil: Prioritera regelbunden motion, hälsosam kost och tillräckligt med sömn för att hålla kroppen stark och motståndskraftig mot stress.
  2. Hantera din tid effektivt: Planera din dag noggrant, sätt realistiska mål och prioritera uppgifterna för att undvika överbelastning.
  3. Praktisera avslappningstekniker: Lär dig metoder som meditation, djupandningsövningar eller yoga för att lugna sinnet och minska spänningar i kroppen.
  4. Sätt gränser: Lär dig säga nej till onödiga åtaganden och skapa tydliga gränser mellan arbete och fritid för att undvika utbrändhet.
  5. Kommunicera öppet: Dela dina känslor med nära vänner eller familjemedlemmar, eller sök professionell hjälp om du behöver det.

Genom att aktivt arbeta med dessa strategier kan du ta kontroll över ditt liv, minska stressnivåerna och främja en bättre mental och fysisk hälsa på lång sikt.

VILJA må bra, jag Elisabeth hjälper dig. Erbjuder samtal i lokalen, telefon, promenad eller digitalt, Skräddarsyr upplägg efter dina behov, välkommen.

Källa: Försäkringskassan

13 december 2023

”Försäkringskassan betalade under 2022 ut 39,5 miljarder i sjukpenning och största delen gick till stressrelaterad psykisk ohälsa och depressioner. Det visar en ny rapport som släpps idag där kostnaderna för olika sjukdomar har sammanställts.

– Att se hur stora utgifterna är för olika diagnoser är en viktig del av diskussionen om hur samhället arbetar med förebyggande hälsoarbete samt vård och behandling, säger Ulrik Lidwall.

Sammanställningen visar att psykiatriska diagnoser, där stressrelaterad psykisk ohälsa ingår, stod för 42 procent av sjukpenningskostnaderna under förra året. Därefter kommer rörelseorganens sjukdomar, som utgjorde 18 procent och gäller exempelvis sjukdom i rygg, axlar och leder. Skador, som ben- eller armbrott samt knäskador, stod för 8 procent. Tumörer, främst bröstcancer, stod för 6 procent av utgifterna.

Bland både kvinnor och män dominerar psykiatriska diagnoser men medan utmattningssyndrom är vanligast för kvinnor så utgör depressioner den största kostnaden för män.

Psykisk ohälsa går att förebygga

Forskningen visar att arbetsmiljön har stor betydelse för hur många som behöver vara sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser. Detta gäller särskilt inom de kvinnodominerade välfärdsyrkena där systematiska arbetsmiljöproblem leder till omfattande sjukfrånvaro.

– Arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro bland sina medarbetare, säger Ulrik Lidwall. Genom att agera tidigt kan man förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering. Det är något som hela samhället tjänar på.

I oktober presenterade Försäkringskassan lägesrapporten ”Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv”, där myndigheten närmare beskrev hur sjukskrivningar de senaste 30 åren har gått från att domineras av rörelseorganens sjukdomar till att det idag är psykisk ohälsa som dominerar.”

Rulla till toppen